Flyballcompetitie.nl

Goedendag Allen,

Het mooie weer komt al aardig goed op gang en de combinatie met vorige weekend Crufts begint bij ons toch steeds meer de kriebels te komen. Start met jullie op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken van lopende punten en hoe we dit seizoen kunnen gaan invullen

Toernooi Kalender naar Definitief

Na de oproep helaas geen nieuwe verenigingen die een toernooi (extra) kunnen organiseren. Zijn nog wel wat gesprekken geweest maar helaas of niet passend qua kalender of andere reden. We willen wel naar een definitieve kalender zodat jullie ook verder kunnen met indelen en andere plannen maken. Daarom is die nu vastgesteld en kunnen jullie deze op de site . Waarbij 1 kantekening over T7 we zijn nog bezig omvoor een locatie te vinden en definitief te maken, kan zijn dat deze alsnog zal vervallen. 

Oefentoernooi

We hebben 24 april als oefen ‘toernooi’ omgezet, dit betekend dat teams kunnen trainen op onbekend terrein in een officiële ring met alles wat daarbij hoort en honden gemeten kunnen worden. Locatie die hiervoor beschikbaar is gesteld is WIK van Zaandam, zal tussen 11:00 – 15:00 uur gelopen worden wordt schema voor gemaakt, langer de tijd voor inspringen en aantal runs ter oefenen tegen elkaar maar geen officiële wedstrijd. Je kan met je volledige competitieteam, die vanaf heden uit 10 mag bestaan komen, wel zes in de runs inzetten maar kan in volgende race wisselen. Deelname aan deze dag kan worden gemaild tot zondag 10 april  Geen kosten voor deelname.

Competitie  

Aanmelden competitie teams kan gestart worden, dit kan via de mail  naar ws@flyballcompetitie.nl en 1 week voor eerste toernooi het volledige team via  FB-4 formulier toe te zenden. Waarbij de voorbereidingen op toernooi aantal controle gedaan worden. 

Inschrijven toernooien

Eerder gecommuniceerd tijdens coach overleg was insteek om inschrijven via sport site van de raad te laten verlopen, helaas zijn er nog teveel andere werkzaamheden dat flyball juni/juli gepland staat. Dit betekend site van flyballcompetitie.nl nu ingericht moet gaan worden. Streven is eind maart, iets later dan 8 weken van te voren kan wedstrijd open namelijk 6 weken voor aanvang eerste toernooi zal. . Inschrijfschema per toernooi en sluit is op site geplaatst en formulieren zijn omgebouwd naar 2022 formaat.

Stand van Zaken oproep versterking

We zijn blij te melden dat er een aantal mensen zich hebben aangemeld voor werkgroep promotie  en aantal kandidaten als lid voor commissie. Na een gesprek zal bepaald worden of samenwerking aan elkaars verwachting voldoet en zal voorstel naar de raad worden gedaan voor de formele afhandeling. Helaas heeft nog niemand zich gemeld voor de administratieve ondersteuning of interesse voor de andere werkgroepen, dus zijn er nog geïnteresseerde stuur gerust mail naar info@flyballcompetite.nl

Voor nu sluiten we af met dat we ons richten op de laatste puntjes om zaken concreet te maken en dan alles om seizoen goed te laten verlopen.

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten.

Hartelijk groet,

Commissie Flyball

Versterking Commissie Flyball
 
De Commissie Flyball zoekt versterking!
 
Wat doet de Commissie Flyball?
De Commissie Flyball is het besluitvormende orgaan voor Flyball binnen de Raad van Beheer. De Commissie Flyball bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 commissieleden. Zij is verantwoordelijk voor o.a.: 
• het vormen van het beleid rondom de sport Flyball;
• toezien op de naleving van de reglementen;
• de reglementen Flyball;   
• beheer van de toernooikalender flyball / toekennen aangevraagde toernooien aan verenigingen;
• ondersteuning bij de organisatie flyballtoernooi aan verenigingen 
• beheer van de Flyball begroting; 
• Deelname aan diverse werkgroepen 
De commissie heeft aantal werkgroepen die zich bezighouden met specifieke onderwerpen, promotie, opleiding, officials, wedstrijdsecretariaat en FCI. In elk van deze werkgroepen is zij onderdeel maar zitten verschillende samenstellingen.
 
Naar wie is de Commissie Flyball op zoek?
De Commissie Flyball zoekt vertegenwoordigers van verenigingen en/of officials die de passie en bereidheid hebben om zich in te zetten voor de sport Flyball.  
De Commissie Flyball vergadert circa een keer per maand op diverse locaties of online. Daarnaast worden lopende en ad hoc zaken onderling met elkaar besproken en zo mogelijk afgehandeld. 
Als lid van de Commissie zal je de volgende capaciteiten moeten bezitten:
• affiniteit met de sport Flyball;
• beslissingen kunnen doorvoeren zonder enige vorm van persoonlijk belang;
•   kunnen omgaan met democratische besluitvorming, dit houdt in dat je een commissie besluit waar jij anders over denkt naar buiten toe moet kunnen verdedigen en uitdragen;
• denken en handelen in de geest van de sport Flyball;
 
 
Ben jij de persoon die we zoeken ?
Stuur dan uiterlijk 01 maart  2022 een mail naar info@flyballcompetitie.nl voorzien van jou motivatie waarin je aangeeft waarom jij denkt de geschikte kandidaat te zijn om invulling te geven aan deze vacature.
 
Mocht je vragen hebben of alleen interesse / tijd hebben voor deelname aan werkgroep, wat qua tijd inspannen verschilt per groep maar ook per deel van het seizoen. Mail ons dan ook via info@flyballcompetitie.nl 

 

Veranderingen 

Sinds het laatste toernooi in 2019, lijkt zo enorm lang geleden, heeft de flyball commissie niet stil
gestaan.  De commissie starten met een uitbreiding het nieuwe jaar 2020, met frisse zin en ideeën
gingen we het jaar in. Enquête gaf e.e.a. aan inzichten en daarmee gingen de diverse werkgroepen
aan de slag. Ook starten er een nieuwe werkgroep FCI. In maart veranderden veel door komst van
Corona, regelmatig digitaal overleg en app contact over de mogelijkheden die er waren om toch een
wedstrijdseizoen veilig op poten te krijgen. Echter werd er maand na maand minder mogelijk. 
Flyball is een teamsport en door de ontelbare randvoorwaarden die door het RIVM werd opgesteld
en ook door het feit dat er per veiligheidsregio andere regels waren waardoor een heleboel
verenigingen niet meer konden/mochten trainen en dus zeker geen wedstrijd team op een
verantwoorde wijze klaar zouden kunnen hebben, was toernooien organiseren niet te doen zonder
consequenties van bekeuringen voor de TOV of individuele loper.  Deze situatie ging door in 2021,
veel overleg over nieuwe versoepelingen, maar zonder ook maar te durven hopen dat het toch nog
zou lukken, dat deden we wel en er lagen best wat ideetjes op de plank maar allemaal tot op heden
onuitvoerbaar.  We hebben elkaar in deze periode erg beperkt gezien, digitaal communiceren /
bijeenkomsten zo ook met coaches en officials geeft zeker beperkingen.


2022  
Na wederom een lock-down, hebben we afgelopen vrijdag 14 januari gehoord wat er wel en niet
versoepeld wordt maar daarbij nog de nodige maatregelen. Het is weer een begin en hopelijk gaan
we naar de situatie toe dat veel verantwoord mogelijk is. Zo ook het hebben van een toernooi. 
 
De concept Toernooikalender is begin oktober opengesteld en diverse verenigingen hebben
toernooi moment aangevraagd ontvangen daar bericht over. Op de website in kalender 2022 beschikbaar.
Er zijn ook best nog wat open data.


We hebben besloten de kalender nog niet definitief te maken, dit heeft te maken met de onzekere
tijd waarin we nog zitten en de open data.  Willen echter wel deadline stellen van 1 maart 2022 met
de hoop dat er dan meer duidelijk is wat wel/ niet kan.  
Oproep is wel heb je nog niks aangevraagd maar zou dit wel willen met eventueel ondersteuning van
de commissie laat dit alsnog weten.  

Verder liggen er bij werkgroep opleidingen, promo en FCI zaken op de plank voor als er meer
mogelijk is. Er is behoefte aan opleiding, workshops en evenementen kijken naar mogelijkheden en
ook de flyball aanwezig is daarbij een leuk item.
 
Commissie  
Helaas ook nog extra minder goed nieuws, eind vorig jaar is e.e.a. voorgevallen daarover zullen we
niet in detail treden maar mede daardoor besloten Herma en Iwan niet langer beschikbaar zijn voor
de commissie. Na een kort pauze moment en diverse overleggen hebben Sonja en later ook Richard
besloten te stoppen met commissie en werkzaamheden in de diverse werkgroepen. 
Daarnaast heeft Diane laten weten door persoonlijke omstandigheden een aantal zaken voor flyball
niet meer te doen dat is inzet official en promotieteam. 
Wij betreuren en hadden het graag anders gezien maar respecteren de gemaakte keuzes en willen
een iedere dan ook danken voor de grote inzet afgelopen jaren voor onze mooie sport.  Zonder o.a. deze 
vrijwilligers zal het allemaal niet gelukt zijn.  


De huidige commissie bestaat uit nu dan nog uit 3 personen: Silvia Holla, Barry Olie en Mariska
Boogaard. Dit is natuurlijk geen ideale situatie om alle ontwikkelingen, die er volop zijn, fatsoenlijk te
kunnen ondersteunen en te begeleiden.   
Daarom is de commissie naarstig opzoek naar versterking, binnen de commissie maar ook binnen de
diverse werkgroepen en administratieve ondersteuning.  Heb je interesse stuur dan mail met
motivatie naar info@flyballcompetitie.nl, doet dit voor 1 maart.


We sluiten af met een goed gevoel over 2022 dat er meer mogelijk zal gaan worden en we elkaar
dan ook gaan treffen op het veld.

Commssie Flyball 

 

2021 naar 2022 
 
Wederom een jaar voorbij gevlogen waarin onze sport helaas weinig tot geen mogelijkheden kende.
Kijken uit naar het nieuwe jaar met nieuwe kansen om elkaar weer eens op de velden te zien en onze sport uit te kunnen oefenen. 
 
Wensen jullie een fijne jaarwisseling en een goed / sportief 2022 ! 

Commissie Flyball 
facebook_page_plugin