Flyballcompetitie.nl

Uitslag / uitwerking enquete

Eind vorig jaar hebben alle bij de Raad van Beheer aangesloten KC’s en de verenigingen die zijn aangesloten bij de stichting GGB het verzoek gekregen om een enquête in te vullen over flyball. Dit verzoek is gedaan om te kijken waar de sport staat en waar behoefte aan is bij de verenigingen die flyball in hun cursusprogramma aanbieden.  Dit is verzoek is ook via Facebook gedaan.

Wij als Commissie Flyball zijn blij met de reacties die we hebben mogen ontvangen van deelnemers en verenigingen die actief of niet actief de sport beoefenen en/ of deelnemen aan toernooien. Het is ingevuld voor 66 personen waarvan 10 niet gekoppeld aan specifieke vereniging. 29 verenigingen waarvan 8 vanuit de huidige competitie.

Wij hebben alle gegeven antwoorden verzamelend en gesplitst. zie overzicht 

 Vanuit de enquête zijn zaken bevestigd, maar ook hebben we er punten uit gehaald om, zodra de corona maatregelen het toelaten, mee aan de slag te gaan. De Commissie Flyball doet dit samen met een aantal enthousiaste mensen die deelnemen binnen onze werkgroepen.

 

 

Update Toernooikalender 2021
 
Als Commissie Flyball hadden we uiteraard zo langzamerhand gehoopt om met positief nieuws te komen en om in juni / juli een aantal oefenwedstrijden te kunnen organiseren.
Helaas zijn de maatregelen rondom Corona hiervoor nog niet voldoende versoepeld. Ondanks dat met de versoepelingen van woensdag 19 mei a.s. weer buiten gesport mag worden in groepen van max. 30 mensen, mogen er nog geen wedstrijden plaats vinden.
 
Op de achtergrond zijn we wel druk bezig met het bedenken van allerlei scenario's voor het moment dat de maatregelen wel voldoende versoepeld worden en ook wedstrijden weer tot de mogelijkheid behoren. Echter, vooralsnog is de Commissie Flyball van mening dat dit niet haalbaar is zolang de 1,5 meter afstand maatregel er is.
Zodra de 1,5 meter maatregel er af is, of eerder als we mogelijkheden zien, schakelen we snel en komen we we met data voor een aantal (oefen)wedstrijden.
Hopelijk kan er bij de volgende versoepelingen meer en wordt ieders geduld beloond.
 
Tot slot. We hebben het al eerder gevraagd maar als er onder jullie ideeën zijn of er behoefte is aan een overleg met (een afvaardiging van) de Commissie Flyball dan kunnen wij dit 'digitaal' organiseren. 
 
Hartelijk groet, 
Commissie Flyball
*aangepast 17-05
 
Toernooikalender 2021
 
Reglementair wordt op 15 januari van het jaar de toernooikalender flyball voor dat jaar definitief.
Ondanks dat 2021 wederom een bijzonder jaar is door Corona wil de Commissie Flyball toch een toernooikalender vaststellen.
Echter, gezien alle maatregelen die op dit moment nog gelden, de onwetendheid hoe e.e.a. zich zal gaan ontwikkelen maar ook het feit dat veel verenigingen vanaf het uitbreken van Corona tot op heden niet tot nauwelijks hebben kunnen trainen heeft de Commissie Flyball besloten de Toernooikalender 2021 in te laten gaan op 8 augustus 2021. Klik hier voor de kalender.  
 
Wat ook anders is, we stellen nu alleen de data vast. Verenigingen zullen pas op een later moment aan de verschillende data worden gekoppeld.
Ondanks dat er bijzonder weinig aanvragen zijn geweest voor het organiseren van een flyballtoernooi ziet het er wel naar uit dat we in ieder geval 5 van deze 6 data kunnen vullen. Dus is er binnen je vereniging op één van deze data nog de mogelijkheid tot organiseren, neem dat contact op via ws@flyballcompetitie.nl
 
Omdat flyball een teamsport is welke door de Corona maatregelen ook nog wel wat aanpassing nodig zal hebben op de toernooidagen willen we jullie ook vast laten weten vanuit de Commissie Flyball 13 juni 2021 en 27 juni 2021 worden gereserveerd als Try-out Corona dagen. Hierover later meer, noteer deze data in ieder geval vast en deel ze met jullie wedstrijdlopers.  Ook deze zijn hier te vinden.  (17-05-2021 de try-out dagen kunnen niet gelopen worden, volgt meer info/data zodra e.e.a. wel kan)  
 

Tot slot hebben we al eerder een oproep gedaan maar wil je meedenken of heb je ideeën over de invulling hierover laat het ons weten. 

Commissie Fyball  
 
Afscheid van 2020 
 
Nu 2020 bijna ten einde is en daarmee hopelijk kunnen gaan uitkijken naar seizoen 2021, willen wij toch nog even stil staan bij de honden die wij niet meer in de wedstrijdring zullen gaan zien. We zetten ze middels ingezonden materiaal middels dit  filmpje in het zonnetje.  
 
Wensen jullie alle goeds voor 2021! 
Commissie Flyball
 
Met dank aan Anouck voor de montage
facebook_page_plugin