Flyballcompetitie.nl

De Commissie Flyball zoekt versterking!

Wat doet de Commissie Flyball?

De Commissie Flyball is het besluitvormende orgaan voor Flyball binnen de Raad van Beheer. De Commissie Flyball bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 commissieleden. Zij is verantwoordelijk voor o.a.: 

 • het vormen van het beleid rondom de sport Flyball;
 • toezien op de naleving van de reglementen;
 • de reglementen Flyball;   
 • beheer van de toernooikalender flyball / toekennen aangevraagde toernooien aan verenigingen;
 • ondersteuning bij de organisatie flyballtoernooi aan verenigingen;
 • promotie van de sport Flyball;
 • beheer van de Flyball begroting; 


Naar wie is de Commissie Flyball op zoek?

De Commissie Flyball zoekt vertegenwoordigers van verenigingen en/of officials die de passie en bereidheid hebben om zich in te zetten voor de sport Flyball.  
De Commissie Flyball vergadert circa een keer per maand op diverse locaties of online. Daarnaast worden lopende en ad hoc zaken onderling met elkaar besproken en zo mogelijk afgehandeld. 
Als lid van de Commissie zal je de volgende capaciteiten moeten bezitten:

 • affiniteit met de sport Flyball;
 • beslissingen kunnen doorvoeren zonder enige vorm van persoonlijk belang;
 • kunnen omgaan met democratische besluitvorming, dit houdt in dat je een commissie besluit waar jij anders over denkt naar buiten toe moet kunnen verdedigen en uitdragen;
 • denken en handelen in de geest van de sport Flyball;


Ben jij de persoon die we zoeken ?

Stuur dan uiterlijk 10 januari 2021 een mail naar info@flyballcompetitie.nl voorzien van jou motivatie waarin je aangeeft waarom jij denkt de geschikte kandidaat te zijn om invulling te geven aan deze vacature.

 
facebook_page_plugin