Flyballcompetitie.nl

Corona en het toenooiseizoen 2020 (update ) 

13-07-2020

Op 13 mei 2020 heeft de CF jullie geïnformeerd over het feit dat qua flyball toernooien seizoen 2020 als verloren moet worden beschouwd.

Aangezien de versoepelingen die per 1 september van kracht zouden worden naar voren zijn gehaald, en de CF ter ore is gekomen dat er onder de flyballers behoefte aan is, heeft de CF bekeken of er aan het eerder genomen besluit iets moest worden veranderd.


Gezien het feit dat er te veel zaken zijn die niet kunnen worden gehandhaafd of voor problemen kunnen zorgen blijft de CF bij het besluit dat er in 2020 geen toernooien zullen worden georganiseerd. Zo maar wat voorbeelden waar over gesproken is:


·         Hoe gaan we de 1,5 meter handhaven buiten de ring (tentenkamp, langs de ring, etc.)

·         Hoe gaan we de 1,5 meter handhaven in de ring (afstanden en overleg aan de jurytafels, plaats op het veld van de scheidsrechter)

·         De scheidsrechtersfluit…..vul maar in wat daar uit komt

·         Handlers schreeuwen hun honden na wanneer er een andere handler net terug komt lopen, heeft het team een mooie tijd wordt er alom gejuicht.

·         Het verhogen en verlagen van de hindernissen waarmee iedereen aan de hindernissen zit.

·         Het circuleren van de FB-2 formulieren, deze gaan van hand tot hand (coach-secretariaat-briefjeslopers-officials)

·         Het meten van de honden, kan een probleem vormen met de 1,5 meter afstand.

·         Sanitair – moet na ieder bezoek / zeer regelmatig gereinigd worden, wie gaat dat doen dan wel controleren.

·         Hoe en met name wie gaat checken dat mensen die op het toernooi komen geen ziekteverschijnselen vertonen en dus eigenlijk thuis hadden moeten              blijven.

·         Het parkeerterrein, een TOV zal mogelijkheid moeten (kunnen) bieden om op afstand van elkaar te parkeren.

·         De catering / kantine zal moeten voldoen aan de regels voor de horeca.

·         Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk bij overtredingen van de maatregelen…de TOV, de CF… ??

Daarbij opgeteld dat er nog steeds verenigingen zijn die van hun gemeente niet mogen trainen. En zo zijn er nog wel meer zaken te bedenken.

Dus, wanneer verenigingen elkaar opzoeken voor gezamenlijke trainingen, dan is dat uiteraard aan de verenigingen zelf en dragen zij ook de verantwoordelijkheid. De CF zal hier echter op geen enkel vlak aan bijdragen.

Wat de CF wél doet of aan het doen is.
Ten eerste zijn we al vanaf maart in gesprek met de Raad van Beheer over de mogelijkheden m.b.t. de aangeschafte startlicenties voor seizoen 2020. Dit betreft slechts een gedeelte van de lopers. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen we dat communiceren.
En, we zijn aan het bedenken hoe we seizoen 2021 vorm kunnen gaan geven mochten we dan nog steeds te maken hebben met geldende maatregelen rondom Corona, wat wel in de lijn der verwachting ligt. Hierbij zullen we jullie ook gaan betrekken, dus hou hiervoor de site en Facebookpagina van Flyballcompetitie.nl in de gaten. 

13-05-2020
Inmiddels zijn we met z'n allen al een aardige tijd in de ban van het corona virus.
 
Op 27 maart j.l. hebben jullie van ons een mail gekregen waarin we toen hoopvol waren dat we vanaf 30 augustus nog 4 toernooien zouden kunnen lopen. Weliswaar vriendschappelijk en geen competitie, maar het was in ieder geval iets.
 
Daarna is er qua corona, de algemeen geldende maatregelen en versoepelingen natuurlijk nog van alles gebeurd.
Positief is dat we vanaf 11 mei weer mogen buiten sporten, zolang we maar de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen. 
Dit betekent ook dat op dit moment heel veel KC's en verenigingen aan het puzzelen en in overleg met hun gemeente zijn om te kijken of het opstarten van de flyball kan worden gerealiseerd, rekening houdend met de algemene maatregelen. De grootste uitdaging bij de flyball is daarbij natuurlijk de 1,5 meter afstand.
 
Verder is het een gegeven dat er tot 1 september zo wie zo geen wedstrijden kunnen worden gehouden, en dat er daarna wel weer (sport)wedstrijden mogen worden georganiseerd, maar zonder publiek. En blijft de 1,5 met afstand van toepassing.
 
Met deze zaken en de website van de Rijksoverheid als bron probeert de CF dit alles te vertalen naar de flyball. Hierbij rekening houdend met alle onzekerheden die er nog zijn. Genoemde data zijn natuurlijk alleen mogelijk als gaande weg blijkt dat het virus onder controle blijft. 
 
De CF heeft op basis van dit alles de conclusie getrokken dat we seizoen 2020 als een verloren toernooiseizoen moeten zien.
Er zijn te veel onzekerheden om onder deze onzekere omstandigheden nog een flyballtoernooi te willen organiseren.
In beginsel hoop de CF dat het de KC's en verenigingen lukt om de trainingen weer op te starten, maar richten we voor toernooien onze pijlen op 2021.
 
27-03-2020
Het leven draait op dit moment grotendeels nog maar om 1 ding, het corona virus, wat mag wel, wat mag niet, hoe komen we met elkaar deze tijd door en hoe blijven we met z'n allen gezond.
 
Maar voordat dit allemaal begon was er een toernooikalender flyball 2020.
In eerdere berichtgeving zijn zo wie zo de toernooien voor april en mei al gecanceld, maar nu door de overheid alle bijeenkomsten en evenementen zo wie zo tot 1 juni een no-go zijn heeft de Commissie Flyball ook een besluit genomen over flyballseizoen 2020.
 
Gezien het feit dat er bij veel, zo niet bij alle, verenigingen niet getraind wordt tot 1 juni vind de CF het niet verantwoord om op 7 juni van start te gaan met de toernooien, voor zover dit überhaupt al kan. Wij zijn van mening dat er eerst een aantal weken getraind moet kunnen worden. Daarom heeft de CF besloten om alle toernooien voor de zomerstop te cancelen. Dat betekent dat er, vanaf 30 augustus 2020, nog 4 toernooien overblijven.
We hopen dat de situatie met het corona virus dusdanig ontwikkeld dat we die 4 toernooien daadwerkelijk nog kunnen lopen. Wat daarbij een belangrijk besluit is, is dat we die toernooien op vriendschappelijke basis zullen lopen, met dagteams en dagprijzen.
We zouden het uiteraard ook graag anders gezien hebben, maar het is niet anders. Met dit besluit wordt 2020 een flyballseizoen zonder competitie en dus ook zonder competitieteams. De CF denkt nog na over een manier om extra invulling aan deze 4 toernooien te geven om ze toch voor iedereen leuk en uitdagend te houden. 
 
19-03-2020
Vandaag een bericht ontvangen van de Raad van Beheer.  zie link

Wij laten jullie weten dat de Commissie Flyball dit besluit zal volgen.
Concreet betekent dit dat de geplande toernooien op 10 mei (NVBH/KCZIJ) en 24 mei (HSV WIK) geannuleerd worden.
Ook zal ons promotieteam niet deelnemen aan Animal Event, mocht dat al doorgaan.
 
De CF heeft al contact gehad met NVBH/KCZIJ om te kijken of zij eventueel kunnen uitwijken naar een andere, latere datum. Dit is helaas niet het geval. Dus dit toernooi komt in zijn geheel te vervallen. De CF zal nog contact opnemen met HSV WIK om te kijken of daar nog mogelijkheden zijn tot verplaatsen naar een andere datum. Hierover worden jullie later geïnformeerd.
 
Helaas, het is niet anders
Voor nu wensen wij jullie alle gezondheid toe. Pas goed op jezelf en je naasten.
 
 
17-03-2020
In vervolg op onderstaande mail heeft de Commissie Flyball in samenspraak met de KC Gorinchem besloten om Toernooi 1 op 19 april 2020 geen doorgang te laten vinden en te verplaatsen naar 5 juli 2020. De toernooikalender zal hierop worden aangepast.

Voor ieder team dat heeft ingeschreven én betaald betekent dit dat de KC Gorinchem het betaalde inschrijfgeld gaat terugbetalen.
 
Eén en ander betekent ook dat vooralsnog het toernooi dat gepland staat op 10 mei 2020 georganiseerd door NVBH / KCZIJ tot nader order het 1e toernooi wordt van toernooiseizoen 2020. Ook voor dit toernooi zullen we uiteraard de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten houden en zo nodig besluiten nemen over al dan niet doorgaan van het toernooi, mocht dat nodig zijn.

 

15-03-2020

Het zal jullie niet verbazen dat alle maatregelen rondom het Corona virus ook de Commissie Flyball bezighouden. Zeker omdat de start van toernooiseizoen 2020 op 19 april gepland staat.

Nu alle genomen maatregelen zeker tot 6 april gaan duren is de kans bijzonder groot dat T1 op 19 april niet doorgaat.
Mocht dit een definitief besluit worden zal de KC Gorinchem de betaalde inschrijfgelden terugbetalen.
Gelukkig heeft KC Gorinchem wel de mogelijkheid om, als T1 inderdaad niet kan doorgaan, het toernooi alsnog te organiseren op 5 juli.
 
Verder gaat vandaag de inschrijving voor T2 gewoon open.
Mocht T2 of een later toernooi ook 'in gevaar' komen dan zal de CF contact opnemen met de betreffende TOV('s) om te bespreken of ook daar mogelijkheden bestaan om het toernooi te verplaatsen naar een latere datum.
 
Wij houden jullie op de hoogte!
Flyball Commissie
facebook_page_plugin