Flyballcompetitie.nl

Veranderingen 

Sinds het laatste toernooi in 2019, lijkt zo enorm lang geleden, heeft de flyball commissie niet stil
gestaan.  De commissie starten met een uitbreiding het nieuwe jaar 2020, met frisse zin en ideeën
gingen we het jaar in. Enquête gaf e.e.a. aan inzichten en daarmee gingen de diverse werkgroepen
aan de slag. Ook starten er een nieuwe werkgroep FCI. In maart veranderden veel door komst van
Corona, regelmatig digitaal overleg en app contact over de mogelijkheden die er waren om toch een
wedstrijdseizoen veilig op poten te krijgen. Echter werd er maand na maand minder mogelijk. 
Flyball is een teamsport en door de ontelbare randvoorwaarden die door het RIVM werd opgesteld
en ook door het feit dat er per veiligheidsregio andere regels waren waardoor een heleboel
verenigingen niet meer konden/mochten trainen en dus zeker geen wedstrijd team op een
verantwoorde wijze klaar zouden kunnen hebben, was toernooien organiseren niet te doen zonder
consequenties van bekeuringen voor de TOV of individuele loper.  Deze situatie ging door in 2021,
veel overleg over nieuwe versoepelingen, maar zonder ook maar te durven hopen dat het toch nog
zou lukken, dat deden we wel en er lagen best wat ideetjes op de plank maar allemaal tot op heden
onuitvoerbaar.  We hebben elkaar in deze periode erg beperkt gezien, digitaal communiceren /
bijeenkomsten zo ook met coaches en officials geeft zeker beperkingen.


2022  
Na wederom een lock-down, hebben we afgelopen vrijdag 14 januari gehoord wat er wel en niet
versoepeld wordt maar daarbij nog de nodige maatregelen. Het is weer een begin en hopelijk gaan
we naar de situatie toe dat veel verantwoord mogelijk is. Zo ook het hebben van een toernooi. 
 
De concept Toernooikalender is begin oktober opengesteld en diverse verenigingen hebben
toernooi moment aangevraagd ontvangen daar bericht over. Op de website in kalender 2022 beschikbaar.
Er zijn ook best nog wat open data.


We hebben besloten de kalender nog niet definitief te maken, dit heeft te maken met de onzekere
tijd waarin we nog zitten en de open data.  Willen echter wel deadline stellen van 1 maart 2022 met
de hoop dat er dan meer duidelijk is wat wel/ niet kan.  
Oproep is wel heb je nog niks aangevraagd maar zou dit wel willen met eventueel ondersteuning van
de commissie laat dit alsnog weten.  

Verder liggen er bij werkgroep opleidingen, promo en FCI zaken op de plank voor als er meer
mogelijk is. Er is behoefte aan opleiding, workshops en evenementen kijken naar mogelijkheden en
ook de flyball aanwezig is daarbij een leuk item.
 
Commissie  
Helaas ook nog extra minder goed nieuws, eind vorig jaar is e.e.a. voorgevallen daarover zullen we
niet in detail treden maar mede daardoor besloten Herma en Iwan niet langer beschikbaar zijn voor
de commissie. Na een kort pauze moment en diverse overleggen hebben Sonja en later ook Richard
besloten te stoppen met commissie en werkzaamheden in de diverse werkgroepen. 
Daarnaast heeft Diane laten weten door persoonlijke omstandigheden een aantal zaken voor flyball
niet meer te doen dat is inzet official en promotieteam. 
Wij betreuren en hadden het graag anders gezien maar respecteren de gemaakte keuzes en willen
een iedere dan ook danken voor de grote inzet afgelopen jaren voor onze mooie sport.  Zonder o.a. deze 
vrijwilligers zal het allemaal niet gelukt zijn.  


De huidige commissie bestaat uit nu dan nog uit 3 personen: Silvia Holla, Barry Olie en Mariska
Boogaard. Dit is natuurlijk geen ideale situatie om alle ontwikkelingen, die er volop zijn, fatsoenlijk te
kunnen ondersteunen en te begeleiden.   
Daarom is de commissie naarstig opzoek naar versterking, binnen de commissie maar ook binnen de
diverse werkgroepen en administratieve ondersteuning.  Heb je interesse stuur dan mail met
motivatie naar info@flyballcompetitie.nl, doet dit voor 1 maart.


We sluiten af met een goed gevoel over 2022 dat er meer mogelijk zal gaan worden en we elkaar
dan ook gaan treffen op het veld.

Commssie Flyball 

 

2021 naar 2022 
 
Wederom een jaar voorbij gevlogen waarin onze sport helaas weinig tot geen mogelijkheden kende.
Kijken uit naar het nieuwe jaar met nieuwe kansen om elkaar weer eens op de velden te zien en onze sport uit te kunnen oefenen. 
 
Wensen jullie een fijne jaarwisseling en een goed / sportief 2022 ! 

Commissie Flyball 

 

 

Concept toernooikalender 2022
T1 24-04-2022
T2 15-05-2022
T3 12-06-2022
T4 26-06-2022
T5 10-07-2022
T6 14-08-2022
T7 28-08-2022
T8 11-09-2022
T9 25-09-2022
T10 09-10-2022

 

Update Toernooien 2021 na zomer

De Commissie Flyball is druk doende vorm te geven aan een toernooikalender voor na de zomer, mits de maatregelen rondom Corona dit toelaten. We zijn hierover in overleg met de verenigingen die hadden aangegeven na de zomer een toernooi te willen organiseren. Zie indeling op kalender 

We komen zodra er meer duidelijkheid is met een update. 

07 oktober 2021

Afgelopen week heeft de Commissie Flyball besloten om in 2021 geen toernooien flyball NL-bak meer te organiseren. Wij hebben contact gezocht met de coaches en toernooi organiseren verenigingen omdat om iets te kunnen organiseren er een vereniging moet zijn die haar locatie beschikbaar stelt en samen met ons organiseert. Die vereniging is er helaas niet.Dit heeft enerzijds te maken met alles rondom de coronacheck en de diversiteit aan maatregelen/ voorwaarden binnen de diverse veiligheidsregio's. Maar ook gezien de te korte nog resterende tijd met oog op de gereserveerde kalenderdata 2021.
Daarom hebben we bovenstaand besluit genomen en richten we onze pijlen op 2022 !!

Inmiddels zijn we zover dat de concept toernooikalender 2022 NL-bak gereed is.
Deze is als uitvraag verzonden aan de toernooi organiserende verenigingen. Laten we met elkaar hopen dat voor alle toernooidata door de toernooi organiserende verenigingen een datum wordt aangevraagd.
We delen bij deze de concept toernooikalender 2022 NL-bak ook alvast met jullie, zodat jullie de data kunnen reserveren in jullie agenda’s
Laten we met elkaar hopen op een normaal seizoen in 2022.

facebook_page_plugin