Flyballcompetitie.nl

Update Toernooien 2021 na zomer

De Commissie Flyball is druk doende vorm te geven aan een toernooikalender voor na de zomer, mits de maatregelen rondom Corona dit toelaten. We zijn hierover in overleg met de verenigingen die hadden aangegeven na de zomer een toernooi te willen organiseren. Zie indeling op kalender 

We komen zodra er meer duidelijkheid is met een update. 

07 oktober 2021

Afgelopen week heeft de Commissie Flyball besloten om in 2021 geen toernooien flyball NL-bak meer te organiseren. Wij hebben contact gezocht met de coaches en toernooi organiseren verenigingen omdat om iets te kunnen organiseren er een vereniging moet zijn die haar locatie beschikbaar stelt en samen met ons organiseert. Die vereniging is er helaas niet.Dit heeft enerzijds te maken met alles rondom de coronacheck en de diversiteit aan maatregelen/ voorwaarden binnen de diverse veiligheidsregio's. Maar ook gezien de te korte nog resterende tijd met oog op de gereserveerde kalenderdata 2021.
Daarom hebben we bovenstaand besluit genomen en richten we onze pijlen op 2022 !!

Inmiddels zijn we zover dat de concept toernooikalender 2022 NL-bak gereed is.
Deze is als uitvraag verzonden aan de toernooi organiserende verenigingen. Laten we met elkaar hopen dat voor alle toernooidata door de toernooi organiserende verenigingen een datum wordt aangevraagd.
We delen bij deze de concept toernooikalender 2022 NL-bak ook alvast met jullie, zodat jullie de data kunnen reserveren in jullie agenda’s
Laten we met elkaar hopen op een normaal seizoen in 2022.

facebook_page_plugin