Flyballcompetitie.nl

Enquete

Binnen de Flyball in Nederland is er sprake van twee verschillende versies. Er is de FCI Flyball, deze wordt in vrijwel alle landen op dezelfde manier beoefend en er is Flyball Nederlandse Bak die alleen in Nederland wordt beoefend. Beide versies maken gebruik van (vrijwel) dezelfde hindernissen, maar van verschillende bakken en wedstrijdregels. Flyball Nederlandse Bak is op dit moment het grootste in Nederland. Van FCI Flyball worden geen officiele wedstrijden in Nederland georganiseerd dit betekent ook dat er vrijwel geen Nederlandse deelname is aan EK's en WK's. De Commissie Flyball heeft zich tot nu toe vooral bezig gehouden met de Flyball Nederlandse Bak, daarnaast groeit de interesse naar de FCI Flyball. Graag willen wij onderzoeken wat op uw vereniging de situatie is, waar de behoeften liggen en waarin wij ondersteuning kunnen bieden.

Wij hebben onderstaande vragen opgesteld om te kijken naar de behoefte rondom flyball.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your message.
Please let us know your name.
Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input
facebook_page_plugin