Flyballcompetitie.nl

Corona en het toenooiseizoen 2020 (update) 

13-05-2020
Inmiddels zijn we met z'n allen al een aardige tijd in de ban van het corona virus.
 
Op 27 maart j.l. hebben jullie van ons een mail gekregen waarin we toen hoopvol waren dat we vanaf 30 augustus nog 4 toernooien zouden kunnen lopen. Weliswaar vriendschappelijk en geen competitie, maar het was in ieder geval iets.
 
Daarna is er qua corona, de algemeen geldende maatregelen en versoepelingen natuurlijk nog van alles gebeurd.
Positief is dat we vanaf 11 mei weer mogen buiten sporten, zolang we maar de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen. 
Dit betekent ook dat op dit moment heel veel KC's en verenigingen aan het puzzelen en in overleg met hun gemeente zijn om te kijken of het opstarten van de flyball kan worden gerealiseerd, rekening houdend met de algemene maatregelen. De grootste uitdaging bij de flyball is daarbij natuurlijk de 1,5 meter afstand.
 
Verder is het een gegeven dat er tot 1 september zo wie zo geen wedstrijden kunnen worden gehouden, en dat er daarna wel weer (sport)wedstrijden mogen worden georganiseerd, maar zonder publiek. En blijft de 1,5 met afstand van toepassing.
 
Met deze zaken en de website van de Rijksoverheid als bron probeert de CF dit alles te vertalen naar de flyball. Hierbij rekening houdend met alle onzekerheden die er nog zijn. Genoemde data zijn natuurlijk alleen mogelijk als gaande weg blijkt dat het virus onder controle blijft. 
 
De CF heeft op basis van dit alles de conclusie getrokken dat we seizoen 2020 als een verloren toernooiseizoen moeten zien.
Er zijn te veel onzekerheden om onder deze onzekere omstandigheden nog een flyballtoernooi te willen organiseren.
In beginsel hoop de CF dat het de KC's en verenigingen lukt om de trainingen weer op te starten, maar richten we voor toernooien onze pijlen op 2021.
 
27-03-2020
Het leven draait op dit moment grotendeels nog maar om 1 ding, het corona virus, wat mag wel, wat mag niet, hoe komen we met elkaar deze tijd door en hoe blijven we met z'n allen gezond.
 
Maar voordat dit allemaal begon was er een toernooikalender flyball 2020.
In eerdere berichtgeving zijn zo wie zo de toernooien voor april en mei al gecanceld, maar nu door de overheid alle bijeenkomsten en evenementen zo wie zo tot 1 juni een no-go zijn heeft de Commissie Flyball ook een besluit genomen over flyballseizoen 2020.
 
Gezien het feit dat er bij veel, zo niet bij alle, verenigingen niet getraind wordt tot 1 juni vind de CF het niet verantwoord om op 7 juni van start te gaan met de toernooien, voor zover dit überhaupt al kan. Wij zijn van mening dat er eerst een aantal weken getraind moet kunnen worden. Daarom heeft de CF besloten om alle toernooien voor de zomerstop te cancelen. Dat betekent dat er, vanaf 30 augustus 2020, nog 4 toernooien overblijven.
We hopen dat de situatie met het corona virus dusdanig ontwikkeld dat we die 4 toernooien daadwerkelijk nog kunnen lopen. Wat daarbij een belangrijk besluit is, is dat we die toernooien op vriendschappelijke basis zullen lopen, met dagteams en dagprijzen.
We zouden het uiteraard ook graag anders gezien hebben, maar het is niet anders. Met dit besluit wordt 2020 een flyballseizoen zonder competitie en dus ook zonder competitieteams. De CF denkt nog na over een manier om extra invulling aan deze 4 toernooien te geven om ze toch voor iedereen leuk en uitdagend te houden. 
 
19-03-2020
Vandaag een bericht ontvangen van de Raad van Beheer.  zie link

Wij laten jullie weten dat de Commissie Flyball dit besluit zal volgen.
Concreet betekent dit dat de geplande toernooien op 10 mei (NVBH/KCZIJ) en 24 mei (HSV WIK) geannuleerd worden.
Ook zal ons promotieteam niet deelnemen aan Animal Event, mocht dat al doorgaan.
 
De CF heeft al contact gehad met NVBH/KCZIJ om te kijken of zij eventueel kunnen uitwijken naar een andere, latere datum. Dit is helaas niet het geval. Dus dit toernooi komt in zijn geheel te vervallen. De CF zal nog contact opnemen met HSV WIK om te kijken of daar nog mogelijkheden zijn tot verplaatsen naar een andere datum. Hierover worden jullie later geïnformeerd.
 
Helaas, het is niet anders
Voor nu wensen wij jullie alle gezondheid toe. Pas goed op jezelf en je naasten.
 
 
17-03-2020
In vervolg op onderstaande mail heeft de Commissie Flyball in samenspraak met de KC Gorinchem besloten om Toernooi 1 op 19 april 2020 geen doorgang te laten vinden en te verplaatsen naar 5 juli 2020. De toernooikalender zal hierop worden aangepast.

Voor ieder team dat heeft ingeschreven én betaald betekent dit dat de KC Gorinchem het betaalde inschrijfgeld gaat terugbetalen.
 
Eén en ander betekent ook dat vooralsnog het toernooi dat gepland staat op 10 mei 2020 georganiseerd door NVBH / KCZIJ tot nader order het 1e toernooi wordt van toernooiseizoen 2020. Ook voor dit toernooi zullen we uiteraard de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten houden en zo nodig besluiten nemen over al dan niet doorgaan van het toernooi, mocht dat nodig zijn.

 

15-03-2020

Het zal jullie niet verbazen dat alle maatregelen rondom het Corona virus ook de Commissie Flyball bezighouden. Zeker omdat de start van toernooiseizoen 2020 op 19 april gepland staat.

Nu alle genomen maatregelen zeker tot 6 april gaan duren is de kans bijzonder groot dat T1 op 19 april niet doorgaat.
Mocht dit een definitief besluit worden zal de KC Gorinchem de betaalde inschrijfgelden terugbetalen.
Gelukkig heeft KC Gorinchem wel de mogelijkheid om, als T1 inderdaad niet kan doorgaan, het toernooi alsnog te organiseren op 5 juli.
 
Verder gaat vandaag de inschrijving voor T2 gewoon open.
Mocht T2 of een later toernooi ook 'in gevaar' komen dan zal de CF contact opnemen met de betreffende TOV('s) om te bespreken of ook daar mogelijkheden bestaan om het toernooi te verplaatsen naar een latere datum.
 
Wij houden jullie op de hoogte !
Flyball Commissie
facebook_page_plugin