Het reglement voor 2017 is beschikbaar als download via de formulieren pagina. Ook is er per vandaag een digitale versie beschikbaar welke je altijd kunt inzien via je mobiele telefoon. Dit laatste is natuurlijk met name handig wanneer je op een toernooi nog even een regeltje wilt controleren. Je treft de digitale versie hier aan: http://www.flyballcompetitie.nl/toernooien/reglement-2017.

Er zijn in het reglement ten opzichte van vorig jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op het integreren van het addendum 2016 plus enkele nieuwe gemaakte afspraken tijdens de seizoensevaluatie 2016. Tenslotte is het reglement ook volledig doorlopen op de gebruikte terminologie en is hier eenheid in gebracht. Hierdoor spreken we vanaf nu ook niet meer over bijvoorbeeld een wedstrijd kalender maar een toernooi kalender en een wedstrijd organiserende vereniging (WOV) is vanaf heden een toernooi organiseren vereniging (TOV). De huidige status van het document is definitief onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer.