Flyballcompetitie.nl

Op 26 november wordt er onder leiding van de Interim Commissie Flyball een workshop georganiseerd 'Flyball Instructeur NL Bak Module I'. De cursus is geschikt voor (aspirant) Flyball trainers, instructeurs, ballenladers en coaches.

De volgende onderwerpen komen aan bod: Materiaal, opstellen baan, baanhoogte, gouden flyballregels, lichamelijk conditie, aanleermethodes beginners en gevorderden in theorie en praktijk. De cursus wordt gegeven door Diane Verhagen, Jos van Veen en Marianne van Dongen. Meer informatie over de cursus is verkrijgbaar via info@flyballcompetitie.nl. Inschrijven via sporten@raadvanbeheer.nl. De kosten bedragen € 100,00 en kunnen worden overgemaakt naar NL20ABNA0500353263 t.n.v. Raad van Beheer, o.v.v. Workshop Flyball Instructeur Module I. De workshop vindt plaats op de locatie van de KC Culemborg.

facebook_page_plugin