­

Flyballcompetitie.nl is het communicatieplatform voor beoefenaren van de Flyballsport in Nederland. De inhoud wordt onderhouden door de interim-commissie Flyball welke is ingesteld door de Raad van Beheer. 

De interim-commissie Flyball* is met ingang van 1 januari 2015 actief en heeft als hoofdtaken het waarborgen van de continuiteit voor 2015 en het inpassen van de sport Flyball binnen de structuur van de Raad van Beheer. 

De huidige interim commissie Flyball bestaat uit;

  • Galina Visser
  • Silvia Holla
  • Remko Jansen
  • Richard van Gangelen

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat verzorgd de verwerking van uitslagen en levert de organiserende verenigingen de programmatuur aan voor het verwerken van de uitslagen. Het wedstrijdsecretariaat verzorgd ook de aanlevering van gegevens aan de Raad van Beheer voor het versturen van de rekening voor de afdracht.

Commissie reglementen

De commissie reglementen toetst de reglementen op bruikbaarheid in de sport. Indien gewenst zal zij voorstellen doen tot aanpassingen of uitbreiding van dit reglement tijdens het coachoverleg. Ook individuele deelnemers kunnen vanzelfsprekend idee├źn inbrengen. Deze commissie is samengesteld officials en coaches. Bij voorgenomen wijzigingen worden deze door de commisie Flyball voorgelegd aan de Raad van Beheeer. 

Officials

De ploeg officials bestaat uit scheidsrechters en juryleden. Op dit moment zijn de volgende personenen actief als official;

  • Kate Schaafsma (scheidsrechter)
  • Jolanda van de Velden (jurylid)
  • Sonja de Cocq (jurylid)
  • Mariska Boogaard (scheidsrechter/jurylid)
  • Diane Verhagen (scheidsrechter/jurylid)
  • Wim van Houwelingen (jurylid)

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op.

 

­
facebook_page_plugin